LYRICS: Imfezi Emnyama – Cressida ft. Blaq Diamond

Last updated:

Imfezi Emnyama ft Blaq Diamond – Cressida Lyrics.

Imfezi Emnyama “Cressida” Lyrics:

(Intro)

Aw ama cressida madoda

Insimbi yakudala

Into engavuki ekuseni

Evuka emini 

Likhanya bha

Abantwana bama 80s

 

(Verse1- Imfezi Emnyama)

Akunani bazali bami 

Masenibonile ukuthi ngenz’iphutha 

Mangikheth’umuntu engimthandayo

Ngenz’iphutha mangithatha i-80s 

Lami ngilifak’ekhaya

Ngiyanixolela bazali bami 

Umasenibonile ukuthi ngenz’iphutha 

Mangikhetha umuntu engimthandayo

Ngenziphutha mangithatha i-80s lami ngilifaka ekhaya

Aw i-cressida yamii le

Ayivuki ekuseni

Ivuka masekuphum’ilanga

Alilaleli i-cressida lami mama

Alilaleli i-cressida lami Baba 

Angazi ngizoyithini lento 

Into efuna iyinwele ze thousand 

Ngzoythathaphi imali engaka

 

(Chorus)

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

Inzimbi zakudala

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

Insimbi zakudala

 

Inkinga yalo liyasebenza

Inkinga yalo linemali

Alincengi lutho

Nami liyangibhekelela

Bazali bami ningixolele

Ukuthi ngithathe le-cressida 

Ngilifake ekhaya

Ngiyalibona i-2k 

Impela lona lihle

Kodwa ngisayishaye nge cressida

Abantwana bama 80s insimbi zakudala

 

(Verse2- Ndu Browns)

Oh cressida yam oooh…

I-manual insimbi endala ak’siyi-auto

I-throwback intengayenzi i-woman on top

Inokutheleka ngo-12 eb’suku izokokota

Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa

Awuphenduke ubheke le mayeh 

Hawe mayeh… waze wamuhle mtakwethu

Awuphenduke ubheke le mayeh 

Hawe mayeh…waze wamuhle mtakwethu

I-manual insimbi endala ak’siyi-Auto

I-throwback intengayenzi i-woman on top

Inokutheleka ngo-12 eb’suku izokokota

Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa

 

 

(Chorus)

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

Inzimbi zakudala

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

Insimbi zakudala

 

Inkinga yalo liyasebenza

Inkinga yalo linemali

Alincengi lutho

Nami liyangibhekelela

Bazali bami ningixolele

Ukuthi ngithathe le-cressida 

Ngilifake ekhaya

Kodwa ngisayishaye nge cressida

Abantwana bama 80s insimbi zakudala

 

 

(Verse3- Danya Devs)

Aw into zamzukwana ey

Cressida Cressida

Cressida yami 

Cressida 

Esami lesimomondiya 

Into evele ishintshe igiya 

Ay futhi ishaya nge reverse yomhlaba 

(Aaah weeeh) 

Cressida cressida

Cressida yami

Cressida

Esami lesimomondiya 

Into evele ishintshe igiya 

Ay futhi ushaya nge reverse yoMhlaba 

 

Udali akashodi ngalutho i-full tank ugcwele mfi 

Hhaw dali hhaaawa dali 

Wakhanya okwenkanyezi 

Hhaw dali haw dali kwalento ayichazeki 

Kodwa into engiyaziyo 

Ungithinta emanonini

 Ngigcine sengikhala ngedwa

 

 

(Chorus)

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

Inzimbi zakudala

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

I-cressida 

Insimbi zakudala

 

(Bridge)

I-manual insimbi endala ak’siyi-auto

I-throwback intengayenzi i-woman on top

Inokutheleka ngo-12 eb’suku izokokota

Izong’nika uthando oluhlekile izongitotosa

247NaijaBuzz